زبانهای تحت پوشش

 • زبانهای تحت پوشش

  ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبانهای مختلف و از زبانهای مختلف به فارسی در دارالترجمه رسمی قلم اول،همراه با تأییدیه وزارت دادگستری ، وزارت امور خارجه و سفارت مربوطه ارائه می گردد.

  در مورد زبان هایی که در حال حاضر در ایران مترجم رسمی ندارند از جمله  بلغاری، هندی، تایلندی، گرجی…  لازم است به سفارت مربوطه مراجعه فرمایید، ولیکن ترجمه غیر رسمی در مورد زبانهای چینی،لهستانی، هلندی ، دانمارک، هلندی، اتریشی، سوئیسی، سوئدی، ژاپنی، پرتقالی، کره ای، هندی و اردوانجام پذیر می باشد.
  در مورد زبانهای پرتقالی،  کره ای، چینی، ژاپنی، اردو، ارمنی، و سوئدی ترجمه رسمی در ایران توسط مترجمان رسمی دادگستری در دارالترجمه رسمی قلم اول انجام می شود.

  مترجم رسمی دادگستری

  مترجم رسمی

  دارالترجمه رسمی قلم اول، خدمات ترجمه را به زبانهای زیر ارائه می دهد:

  ترجمه فارسی به انگلیسی

  ترجمه انگلیسی به فارسی

  ترجمه فارسی به آلمانی

  ترجمه آلمانی به فارسی

  ترجمه فارسی به روسی

  ترجمه روسی به فارسی

  ترجمه فارسی به فرانسوی

  ترجمه فرانسوی به فارسی

  ترجمه فارسی به عربی

  ترجمه عربی به فارسی

  ترجمه فارسی به اسپانیولی

  ترجمه اسپانیولی به فارسی

  ترجمه فارسی به ترکی استانبولی

  ترجمه ترکی استانبولی به فارسی

  ترجمه فارسی به ایتالیایی

  ترجمه ایتالیایی به فارسی