عکسهای یکتا ناصر در نشست خبری فیلم من سالوادور نیستم